Přeskočit na obsah

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji souhlas spolku Colben z.s., se sídlem Nepelova 952/6, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 14170680, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 75808, (dále jen „Správce“) aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) zpracovával mé osobní údaje (údaje poskytnuté v přihlášce), pro účel poskytování služeb Colben centra.

Beru na vědomí, že podle výše uvedených právních předpisů mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely, na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů Správcem, na omezení zpracování osobních údajů Správcem, na přenositelnost osobních údajů vedených Správcem, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a mám právo uplatnit veškerá práva z Nařízení a ZOOÚ pro mě vyplývající.

Souhlasím se zasílám e-mailů pro marketingové účely, abych mohl/la být informován/a o dalších akcích organizovaných Správcem.