Přeskočit na obsah

Angličtina hrou

pro školkové a školní děti

„Učení se cizího jazyka je jako objevování tajemného pokladu. Každé slovo je jako malý kousek záhadného puzzle, který tě zavede do nového světa.”

Skupinové kurzy angličtiny pro školní děti jsou skvělým způsobem, jak podpořit a rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Tyto kurzy nabízejí interaktivní a sociální prostředí, ve kterém se děti mohou učit anglicky zábavným a efektivním způsobem po celou dobu v angličtině.

TERMÍN: každou středu od 15. května 2024

  • 16:15 – 17:00 (děti 4 – 7 let)
  • 17:15 – 18:00 (děti 8 – 12 let)

POČET LEKCÍ V KURZU: 4

(jedná se o pokračování kurzu)

TERMÍNY: 15.5., 22.5., 29.5., 12.6.

CENA ZA KURZ: 1 196 Kč (tj. 4 x 299,-)

KAPACITA KURZU: 6 dětí

LEKTORKA: Ivana Lovasová

Lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Rodiče/doprovod mohou využít v době lekce Colben café, které bude v době lekcí otevřeno.

Jak probíhají lekce?

  • Věkově přizpůsobené učební plány: Kurzy budou navrženy tak, aby byly vhodné pro určitou věkovou skupinu dětí. Učební plány budou zohledňovat dětské schopnosti, zájmy a vývojové fáze.
  • Interaktivní výuka: Kurzy budou zaměřeny na interaktivní výuku, která zahrnuje různé aktivity, hry, role-play a cvičení, které angličtinu dětem přibližují zábavným způsobem.
  • Komunikativní dovednosti: Důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností. Děti se naučí komunikovat v reálných situacích.
  • Podpora zkušenými instruktory: Kvalifikovaný a zkušený instruktor bude vést skupinové kurzy, motivovat děti k aktivní účasti a podpoří jejich učení.
  • Kreativní projekty: Kurzy mohou zahrnovat kreativní projekty, jako jsou divadelní představení, prezentace, vytváření videí a další. Tyto projekty posilují sebevědomí dětí a umožňují jim uplatnit angličtinu v praktických situacích.
  • Skupinová dynamika: Děti budou mít možnost pracovat v malých skupinách, což podporuje spolupráci, komunikaci a rozvoj sociálních dovedností.
  • Motivace a zábava: Zahrnování her, soutěží a aktivit, které zaujmou děti, pomůže udržet jejich zájem o učení.
  • Různé úrovně a cíle: Kurzy mohou být nabízeny pro různé úrovně angličtiny, od začátečníků po pokročilé. To umožní dětem rozvíjet se v souladu s jejich schopnostmi.

O průběhu lekcí informujeme rodiče přes link, na kterém najdou obsah lekce, linky na písničky, co je za domácí úkol, co si s sebou přinést na příští hodinu aj. Na konci každého kurzu je dítěti odevzdáno slovní hodnocení.

Ivana Lovasová

O lektorce:

Ivana Lovasová

Ivana je studovaná učitelka anglického a německého jazyka a hned po studiu se i začala věnovat práci s dětmi. Díky této kombinaci, zájmu o vzdělávání a práci s dětmi může nabídnout jedinečný přístup k výuce angličtiny pro děti a to zábavnou formou hry. Mimo to se Ivana věnuje vedení cvičení a tréninků pro širokou veřejnost (Devítka v pohybu, osobní fitness trenér). Ivanino odhodlání sdílet znalosti je evidentní v jejím mnohostranném přístupu. Neustálé vzdělávání prostřednictvím různých školících kurzů ukazuje její neochvějné odhodlání mít pozitivní dopad na životy druhých.