Skip to content
Montessori v AJ

Montessori in English

Program vhodný pro rodiče s dětmi, kteří se chtějí společně rozvíjet a učit novým věcem. Program bude probíhat v angličtině – děti se tak seznámí s anglickým jazykem přirozenou formou, podobnou té, jak si osvojují mateřský jazyk. U Montessori platí „Nejlepší instrukce je ta, která používá nejméně slov dostatečná pro úkol“, a proto se nemusí bát ani rodiče, kteří angličtinu nemají úplně v malíčku. Program je také vhodný pro cizince mluvící anglicky. 

Co od kurzu očekávat?

Specifické prostředí. Místo obvyklých hraček najde dítě v otevřených policích speciální pomůcky a materiál pro podporu praktických činností a smyslového vnímání. Praktické činnosti a práce se smyslovým materiálem připravují děti na další učení a trénink početních a jazykových dovedností a objevování zákonitosti a informací o světě, ve kterém žijí. Základní znaky prostředí jsou:

  • svoboda
  • krása, pořádek a organizace
  • reálné prostředí
  • sociální prostředí
  • rozumový rozvoj skrze pohyb a činnosti
  • učitel a rodič v roli průvodce
montessori v AJ

PRO KOHO: lekce jsou určeny pro děti od 12 do 36m, pokud máte zájem účastnit se s mladším děťátkem, ozvěte se nám

TERMÍN: každou středu

  • 8:15 – 9:00 (děti 12 – 36 měsíců)

Umožňujeme zakoupení celého kurzu, v případě volné kapacity i jednorázové vstupy

POČET LEKCÍ V KURZU: 6 (od 10.ledna 2024 do 14. února 2024), od 21. února poběží další kurz

CENA ZA KURZ: 1 800 Kč ( v ceně kurzu je zahrnut veškerý materiál potřebný po dobu trvání kurzu)

CENA ZA JEDNORÁZOVÝ VSTUP: 345 Kč

KAPACITA LEKCÍ: 6 dětí

Lekce probíhá za přítomnosti rodičů, celá lekce probíhá v anglickém jazyce

LEKTORKA: Ivana Lovasová

CO SI VZÍT S SEBOU:

  • volné pohodlné oblečení, přezůvky pro dítě
  • oblečení na převlečení – děti fungují samostatně, tzn., že se můžou i ušpinit

montessori v AJ

Jak probíhá lekce?


Organizace práce jednotlivých setkání je připravena tak, aby děti mohly pracovat samostatně a na své individuální úrovni, jak je blízké jejich vývojovým potřebám. Ale zároveň aby využívaly sociálního prostředí k přirozenému učení – učit se jeden od druhého a rozvíjet komunikaci potřebnou pro vzájemnou interakci. Je podporován jejich zájem, vůle a soustředěná koncentrace. Společně se učí strukturované svobodě – možnosti zvolit si a vybrat si spolu se zodpovědností za dodržování pravidel pro spokojený pobyt všech v rámci lekci. Prostředí je průvodcem předem připraveno a nabízí pomůcky a aktivity, které uspokojují citlivé fáze ve vývoje dětí soustředěné na jejich rozvoj.

V programu převažuje „volná práce“ dětí, kdy si děti vybírají z nabídky připraveného prostředí co-kdy-kde-s kým budou dělat. Spontánní výběr a svobodná volná práce jsou velmi důležité pro budování sebedůvěry a sebepojetí, budování odvahy pro svoji nezávislost a také pro budoucí přístup k vlastnímu učení. Za předpokladu, že mají dostatečný prostor ke svobodě pohybu a spontánní činnosti, jsou děti již v ranném věku do 3 let schopné zvládat pravidla svého společenství jako vymezit si místo na práci, ukončit práci, vrátit materiál na původní místo, počkat si na materiál, se kterým pracuje někdo jiný nebo ztišit se ve společném kruhu.

Programem vás bude provázet průvodkyně Ivana Lovasová, která nachystá prostředí a materiály. Průvodce je zodpovědný za perfektně připravené prostředí a napojení dítěte na materiál, tak aby mohlo pracovat a užívat si své zdokonalování a objevování na své individuální úrovni. Průvodce pomáhá dětem s výběrem a ukazuje jim, jak na to. Velký důraz je kladen na respektující komunikaci s dětmi, svobodu pohybu a podporu vlastní aktivity. Využíváním principu vlastní kontroly práce a radosti z chyby jako možnosti pro další objevení, co ještě je možné dále dělat, se dětí učí odpovědnosti za své učení.

Ivana se věnuje vedení cvičení a tréninků pro širokou veřejnost (Devítka v pohybu, osobní fitness trenér), pro kojence a batolata, těhotné i osoby po porodu a také se specializuje na stravování jak miminek, starších dětí až po stravování během těhotenství, v období kojení, po porodu. Ivanino odhodlání sdílet znalosti je evidentní v jejím mnohostranném přístupu. Neustálé vzdělávání prostřednictvím různých školících kurzů ukazuje její neochvějné odhodlání mít pozitivní dopad na životy druhých.